Tung trafik i Slangerup

Slangerup er geografisk placeret så det for nogle bilister kan være tiltalende at køre igennem byen i nord-/sydgående retning. Det er Frederikssund Kommunes holdning, at Slangerup skal være en by, hvor kun ærindekørsel er tilladt for tung trafik, og gennemkørsel skal derfor være forbudt. Alternativt kan man benytte statsvejene Roskildevej, Hørup Skovvej og Frederiksborgvej til at køre uden om byen.

I "tung trafik"-planen er kun strækningen Roskildevej, Brobæksgade, Kongensgade og Hillerødvej markeret som forbudt for gennemkørende tung trafik, da det er trafik i nord-/sydgående retning, som især kan finde på at benytte denne rute gennem byen. Trafik, som skal fra øst til vest og omvendt, vil ikke køre ind til byen, med mindre man har et ærinde. Her vil Hørup Skovvej altid være det bedste alternativ.

Tung Trafik Plan for Slangerup (7.4 MB)

Tung Trafik Plan for Slangerup. De røde linjer angiver veje, hvor gennemkørende tung trafik er forbudt, og de gule linjer angiver viser, hvor gennemkørende tung trafik er tilladt. De sorte linjer angiver statsveje, hvor der er ingen restriktioner for den tunge trafik.