Busnettet i dag

R-linjerne 310R og 230R udgør sammen med linjerne 600S og 320R grundstammen i den kollektive trafikbetjening i kommunen, da de binder trafikknudepunkterne i Skibby, Jægerspris og Slangerup sammen med Frederikssund Station. Derudover skaber de forbindelse til togsstationerne i Roskilde, Hillerød, Ølstykke og Farum.

Det overordnede busnet suppleres af et busnet, hvor linjerne dækker bredere, men til gengæld har lavere frekvens og længere rejsetid. Med princippet om mest bus for pengene er afgangene prioriteret på tidspunkter, hvor passagerpotentialet er størst.

Med de ændringer, vi har foretaget siden kommunen overtog ansvaret for den kollektive trafikbetjening i 2007, er busbetjeningen blevet effektiviseret. Det er sket i form af opgradering af de linjer, der betjener de strækninger, hvor de største passagerstrømme er. Det har givet en tilvækst i passagerer på disse linjer. Linjerne i det øvrige busnet er blevet reduceret i afgange og køretid, og det har naturligt nok medført en tilbagegang i passagertal. Det er fortsat vigtigt at have fokus på, hvordan linjerne i det øvrige busnet kan optimeres i forhold til linjeføringer, korrespondancer og køretid for at opnå en bedre driftsøkonomi på linjerne og ikke mindst den bedst mulige service for borgerne.

Der vil i indeværende planperiode desuden være fokus på, hvordan det nye by- og erhvervsområde Vinge skal betjenes med kollektiv trafik.

Katalog med forstærkninger af busnet i Frederikssund Kommune (1.7 MB)

Strategi for kollektiv trafik i Frederikssundfingeren (2.8 MB)