Stoppestedernes indretning

Der er omkring 300 stoppesteder i Frederikssund Kommune. En gennemgang af stoppestederne har bl.a. vist at flere stoppesteder fremstår forsømte og utidssvarende. Det vil dog være en omkostningstung opgave at bringe alle stoppesteder ”up to date”. Frederikssund Kommune har derfor formuleret en standard for kommunens stoppesteder i forhold til deres funktion. Funktionen er vurderet ud fra kriterierne antal busruter, antal afgange, samt antal påstigere pr. døgn. Standarden kan bruges til følgende:

  • At prioritere indsatsen, så de vigtigste lokaliteter tages først
  • At opgradere og nedgradere stoppestederne, så de svarer til behovet.
  • At sætte strategiske mål.

Formuleringen af en standard skal først og fremmest betragtes som en retningslinje for, hvordan man i Frederikssund prioriterer projekter vedr. forbedring af stoppestederne, samt hvilke principper, der ligger til grund. Den er således ikke ensbetydende med, at alle stoppestederne opnår den nævnte standard, men mere en angivelse hvilket mål, kommunen arbejder hen imod. Det beror også på en konkret vurdering og afvejning af om investering og ønskede effekt står mål med hinanden.

Med inspiration i Movias publikation fra 2013 Bussen holder er der formuleret en standard for 5 stoppestedstyper, der spænder fra det skrabede stoppested (blot en rørstander) til det luksuriøse stoppested (højklassede busløsninger):

  1. Landstoppestedet
  2. Større stoppested på landet og i mindre byer
  3. Bystoppestedet
  4. Stoppested ved meget benyttede buslinjer
  5. Stoppestedet ved højklassede buslinjer