Principper for kollektiv trafik

I prioriteringen af midler til den kollektive trafikbetjening arbejder vi efter følgende principper:

  • At alle ændringer i udgangspunktet skal kunne holdes inden for eksisterende budgetramme.
  • At ressourcerne satses der, hvor vi opnår flest køreplanstimer pr. investerede krone. Det vil sige, at busdriften prioriteres der, hvor de største passagerstrømme er.
  • At sikre en hurtig og direkte betjening mellem de største trafikknudepunkter i og uden for kommunen.
  • At sikre en god sammenhæng mellem de hurtige og direkte linjer i det overordnede busnet og de øvrige buslinjer i busnettet.