Tung trafik i Jægerspris

Jægerspris er indrettet sådan, at hovedvejene Landerslevvej og Møllevej fører trafikken nord-syd, mens Færgelundsvej og Hovedgaden fører trafikken øst-vest.

På disse veje er gennemkørende tung trafik tilladt. I Jægerspris er vejstrukturen indrettet sådan, at man ikke kører ind, med mindre man har et ærinde. Der er dog en udfordring med Askevej og Birkealle, som forbinder Hovedgaden og Møllevej. På disse veje skal gennemkørende tung trafik være forbudt, og der vil blive skiltet med dette i begge ender af vejene, så lastbiler ikke benytter disse veje som "genveje".

Tung Trafik Plan for Jægerspris (5.9 MB)

Tung Trafik Plan for Jægerspris. De røde linjer angiver veje, hvor gennemkørende tung trafik er forbudt, og de gule linjer angiver viser, hvor gennemkørende tung trafik er tilladt. De sorte linjer angiver statsveje, hvor der er ingen restriktioner for den tunge trafik.