Tung trafik i Frederikssund by

Ved udarbejdelsen af "tung trafik"-planen for Frederikssund by, har vi taget udgangspunkt i, at Kronprins Frederiks Bro bliver lukket for tung trafik i 2019, når den nye fordforbindelse er åbnet.

Frederikssund by ligger geografisk sådan, at der er statsveje, som fører tværs igennem byen, både fra nord-syd (Frederikssundsvej) og fra øst-vest (J. F. Willumsens Vej).

De veje, som er markeret med rødt, er de veje, hvor gennemkørende tung trafik ikke er tilladt, og hvor det kun er ærindekørsel, som er tilladt. Det er bl.a. Færgevej, Bruhnsvej, Havnegade, Østergade, Ny Østergade, Kocksvej, Frederiksværkvej (syd for J. F. Willumsens Vej), Frederiksborggade, Frederiksborgvej og Bakkegade. Det er ikke meningen, at tung trafik, som skal fra J. F. Willumsens Vej ind til centrum af Frederikssund by, skal benytte nogen af disse veje. En alternativ rute ville derfor være at køre ind til Frederikssund by fra Ågade eller fra Ådalsvej. Hvor gennemkørende tung trafik er tilladt, er disse veje markeret med gul.

Roskildevej er også markeret som en vej, der ikke må benyttes af gennemkørende tung trafik. Dette skyldes, at Roskildevej er trafiksaneret og er en skolevej for elever, der skal til Ådalens Skole. Tung trafik må altså ikke benytte Roskildevej som "genvej" til Frederikssund centrum, men skal derimod køre videre ad Strandvangen og nordpå ad Marbækvej.

Byvej er ligeledes markeret som en vej, som ikke må benyttes af gennemkørende tung trafik. Lastbiler, som skal videre nordpå, skal benytte statsvejene, og ikke skyde genvej gennem Byvej. For lastbiler, som skal til Haldor Topsøe på Linderupvej, skal indgangen til Byvej ske fra Frederikssundsvej. Frederikssund Kommune vil opsætte en "gennemkørende tung trafik forbudt"-tavle til Byvej ved krydset Byvej/Frederikssundsvej, så lastbiler, der ikke skal til Haldor Topsøe, ikke benytter denne rute, mens lastbiler, der skal til Haldor Topsøe, ved, at det er denne rute, der skal benyttes.

Tung Trafik Plan for Frederikssund by (10 MB)

Tung Trafik Plan for Frederikssund by. De røde linjer angiver veje, hvor gennemkørende tung trafik er forbudt, og de gule linjer angiver viser, hvor gennemkørende tung trafik er tilladt. De sorte linjer angiver statsveje, hvor der er ingen restriktioner for den tunge trafik.