Referencer

Følgende er benyttet ved udarbejde af Trafikplan 2016-2020:

 • Fælles principper for klassificeret vejnet
  Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM)
  Juni 2011
 • Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020
  Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar
  Rådet for Sikker Trafik
  2013
 • Håndbog, Trafiksikkerhed; Effekter af vejtekniske virkemidler
  Vejdirektoratet
  Juni 2010
 • Kommuneplan 2013-2025
  Frederikssund Kommune
  Marts 2013
 • Sundhedspolitik 2015-2020
  Frederikssund Kommune
  Juni 2015
 • Trafikmodel, Dokumentation for Frederikssund By
  COWI, på vegne af Frederikssund Kommune
  September 2015
 • Trafikpolitik for Frederikssund by - de store linjer
  COWI, på vegne af Frederikssund Kommune
  Maj 2008
 • Trafiksikkerhedsberegninger og ulykkesbekæmpelse
  Vejdirektoratet
  August 2015
 • Trafiksikkerhedsplan 2010
  Frederikssund Kommune
  Marts 2010