Sikre skoleveje

Kommunen vil målrette tiltag, der sikrer elevernes tryghed og sikkerhed. Sikre skoleveje kan opnås ved en kombination af et sammenhængende skolestinet, trafiksaneringer og adfærdsregulerende tiltag som f.eks. færdselsundervisning, trafikpolitikker og kampagner.

Skolepatrulje på Møllevej, Jægerspris.

Frederikssund Kommune foretager i samarbejde med en repræsentant fra Nordsjællands Politi, en vurdering af skolevejene, i forhold til trafiksikkerheden for skoleeleverne. Der er en del kriterier, som anvendes i forbindelse med vurderingen af skolevejene, og disse kriterier er bl.a.:

 • Kørebanebredde
 • Cykelstibredde
 • Fortovsbredde
 • Rabatbredde
 • Hastighed
 • Gennemsnitshastighed
 • 85%-fraktil
 • ÅDT og andet i forhold til trafikbilledet.

85%-fraktilen angiver den hastighed, som 85% af bilisterne kører langsommere end, og de resterende 15% af bilisterne kører stærkere.

Endvidere vurderes eksistensen af følgende faktorer:

 • Skillerabat
 • Bakker
 • Kurver
 • Øvrige skjulte farer.

Kommunen arbejder løbende med trafiksikkerhedsfremmende projekter på skolevejene.

Skolepatruljeblink på Møllevej, Jægerspris og variabel hastighedstavle på Roskildevej, Frederikssund.

Foto: Kenneth Jensen.