Trafiksikkerhedskampagner

I de fleste tilfælde sker ulykkerne på vejene på grund af menneskelige fejl eller forkerte valg. Sådan er det også i Frederikssund Kommune. Derfor er der behov for, at nogle trafikanter ændrer deres adfærd i trafikken. Det gælder f.eks. bilister, der skal overholde fartgrænser, eller cyklister der skal huske cykellygter, når det bliver mørkt.

Trafikanternes adfærd i trafikken kan forbedres gennem forskellige kampagner. Formålet med kampagnerne kan være at oplyse trafikanterne om ulykkesrisikoen eller at vejlede i at færdes mest hensigtsmæssigt i trafikken. Formålet kan også være at appellere til, at trafikanterne viser større hensyn i trafikken.

Frederikssund Kommune deltager løbende i de landsdækkende kampagner:

  • Kampagne mod høj fart - april og oktober.
  • Kampagne mod spritkørsel - juni.
  • Kampagne ved skolestart - august.
  • Kampagne mod uopmærksomhed - september.

Kampagnerne er blandt andet organiseret af Rådet for Sikker Trafik, og kommunen deltager desuden jævnligt i kampagner rettet mod skoleeleverne, organiseret af Cyklistforbundet.

I kampagneperioderne understøtter politiet indsatsen, for at ændre trafikanternes adfærd, med øget kontrol.

Frederikssund Kommune vil arbejde mod at lave en egen lokal kampagne, som f.eks. kan opsættes ved indfaldsveje til kommunen. Dette har flere fordele, blandt andet at bilisterne ser en kampagne, som er anderledes end de landsdækkende kampagner, og de vil derfor huske den bedre, og forhåbentligt også køre som kampagnen foreskriver. Kampagnen vil også signalere til omverdenen, at man i Frederikssund Kommune tager trafiksikkerhed seriøst og har det højt på dagsordenen.