Tung trafik

Der er ved udarbejdelse af denne Trafikplan blevet kigget på de fire store byer i kommunen, henholdsvis Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby, og hvor kommunen ikke vil tillade gennemkørende tung trafik.

Tung trafik er, og vil altid være, en del af trafikbilledet, men det kan styres. Ved hjælp af skiltning kan kommunen vise, hvor gennemkørsel af tung trafik er forbudt. På de veje, hvor gennemkørende tung trafik er forbudt, vil ærindekørsel altid være tilladt.

Gennemkørende tung trafik kan med fordel benytte sig af statsvejene i kommunen, da disse er hovedfærdselsåre i kommunen, og disse veje er bygget til en tungere trafikbelastning end kommunevejene.

I denne forbindelse har vi tilstræbt at tage hensyn til alle erhvervsområder, store som små, og der vil blive sørget for, at skiltningen på vejene afspejler planerne.

Det er et princip i Frederikssund Kommune, at tung trafik skal ledes væk fra de veje, som er trafiksanerede, eller som er planlagt til at blive trafiksanerede, samt fra skoleveje. Det er desuden kommunens holdning, at på de veje, hvor gennemkørende tung trafik er tilladt, skal vejene være bygget til det, i forhold til kørebanebredden, og derudover skal der være god trafiksikkerhed for cyklister og fodgængere. I landområder, hvor vejene tit er meget smalle, kan vi etablere vigepladser, så tunge køretøjer, som kommer kørende i modsat retning, kan vige for hinanden. På delstrækninger kan det være relevant at vurdere, om kørebanebredden skal udvides.

Lastbil og permanent fartmåler på Roskildevej, Frederikssund.

Foto: Kenneth Jensen.