Stier

En sammenhængende og velfungerende stistruktur er en forudsætning for, at bløde trafikanter kan og vil bevæge sig rundt i kommunen på forsvarlig vis.

I dette kapitel beskriver vi visionen for et fremtidigt cykelrutenet og de principper, kommunen vil arbejde ud fra vedrørende indretning, drift og vedligehold af fortove, stier og stikrydsninger.

Dobbeltrettet fællessti langs Ågade, Frederikssund.