Kollektiv trafik - fokuspunkter

Frederikssund Kommune samarbejder med Trafikselskabet Movia og nabokommuner om at tilrettelægge den kollektive bustrafik så optimalt som muligt. Det er den enkelte kommune der har ansvaret for at fastlægge busnettets udformning, busnettets serviceniveau og den tilhørende økonomiske ramme, mens det er Movia, der har ansvaret for at udarbejde køreplaner, står for trafikinformation og har ansvaret for den daglige drift af busserne.

Frederikssund Kommune har følgende 3 fokuspunkter i planlægningen af den kollektive trafik:

  1. Flere skolebørn med kollektiv trafik
  2. Flere med kollektiv trafik til arbejde og uddannelse
  3. Bedre busbetjening af landsbyerne