Trafiksikkerhedsarbejde

I Frederikssund Kommune arbejdes der løbende med at forbedre trafiksikkerheden på det kommunale vejnet.

På skolevejene foretager vi løbende vurderinger af trafiksikkerheden for at gøre skolevejene så trafiksikre som muligt for skoleeleverne. Vi udarbejder årligt forskellige kampagner om skolestart, hastighed, spiritus m.m., og vi har et tæt samarbejde med Nordsjællands Politi om at forbedre trafiksikkerheden.

Fartdæmpende foranstaltninger anlægges på de veje, hvor kommunen vurderer at der er et behov.

I dette kapitel kan du læse mere om trafiksikkerhedsarbejdet i Frederikssund Kommune, hvor der i den forbindelse er udarbejdet en uheldsanalyse for uheld, som har fundet sted på det kommunale vejnet i perioden 2010-2014.

Frederikssund Kommune har en ambition om en 0-strategi i 2020. Det vil sige at der i 2020 ikke må være nogen dræbte eller alvorligt tilskadekomne på det kommunale vejnet i Frederikssund Kommune. Dette må siges at være en mere ambitiøs målsætning end på landsplan, hvor Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan 2013-2020 har som mål at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i 2020.

Politibetjent på Kyndbyvej, Jægerspris.

Foto: Kenneth Jensen.