Hastighed

Høj hastighed er afgørende for ulykkernes alvorlighedsgrad. Frederikssund Kommune gennemfører løbende hastighedsmålinger på vejnettet. Resultatet viser, at der flere steder på vejnettet køres hurtigere end den tilladte hastighed. Dette gælder både i åbent land og i byerne, og desværre også foran skolerne.

Frederikssund Kommune vil fortsat arbejde for at hastigheden nedsættes, så bilisterne overholder de tilladte hastigheder. Hertil benytter vi kampagner, og vi får desuden assistance af Nordsjællands Politi, som opsætter Automatisk Trafik Kontrol (ATK), hvor både kommunen og borgerne oplever for høje hastigheder.

Et andet virkemiddel mod høj hastighed er at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger. Se mere om dette i afsnittet "Fartdæmpende foranstaltninger".

Kortet nedenfor viser den skiltede hastighed på det klassificerede vejnet i Frederikssund Kommune. I kommunen planlægges hastigheden på vejene, i samarbejde med Nordsjællands Politi, efter vejklassens og vejens primære funktion. Eksempelvis er fordelingsveje og gennemfartsveje karakteriseret ved god fremkommelighed, og derfor er hastigheden på disse veje mellem 60 og 80 km/t. I mange landsbyer er hastigheden sat ned til 40 km/t, for at signalere stærkt til bilisterne, at de nu kører ind i bebygget område. I byerne er hastigheden generelt 50 km/t, og på nogle veje mindre, alt efter hvor kommunen har vurderet et behov for at nedsætte hastigheden.

Kommunen vil arbejde fremadrettet med 40 km/t-zoner i boligområder i byerne - for at sænke hastigheden og for at fremme trafiksikkerheden. I boligområder leger børnene tit på vejen, og derfor er det i alles interesse, at der i disse område og på disse veje ikke køres for stærkt.

Hastigheder i Frederikssund Kommune (4.9 MB)

Hastighedskort over klassificerede veje i Frederikssund Kommune (ekskl. lokalveje). Kortet viser de skiltede hastigheder på vejene.