Fartvisere

De mobile fartvisere

Frederikssund Kommune har seks mobile fartvisere der placeres rundt omkring på kommunens veje.

Fartviserne vil først og fremmest blive opstillet på veje hvor:

  • der er sket trafikuheld.
  • målinger har vist høj hastighed.
  • der færdes mange skolebørn.
  • vi har fået borgerhenvendelser.
  • vi ønsker ATK-kontrol (politiets hastighedsmålere).

Fartvisere bliver brugt til at minde trafikanterne om, at de kører for stærkt, og at de skal dæmpe hastigheden.

Fartviseren måler bilernes hastighed ved hjælp af en radar, og den viser målingen til trafikanterne på displayet. Fartviseren blinker, hvis bilisten kører hurtigere end en forud indstillet hastighed. Den indbyggede radar lagrer alle hastighedsmålinger.

Alle fartvisere med radar har en begrænsning i opsamling af data. For eksempel kan radaren ikke nå at måle hvis bilerne kører meget tæt. Radaren ser ofte store biler før små. Det vil sige, at hvis der kører en lastbil/varevogn/bus bag en personbil, vil der være risiko for, at det kun er det tunge køretøj, der bliver målt.

Derfor bruges kommunens fartviserne kun til at gøre bilisterne opmærksomme på hastigheden og til at give vejmyndigheden en mulighed for efterfølgende at danne et indtryk af hastighedsniveauet.

Mobil fartviser på Møllevej, Jægerspris.

De permanente fartvisere

Elektroniske fartvisere, eller "Din fart"-tavler, har til formål at reducere hastigheden. Fartvisere anvendes i Frederikssund Kommune på steder med mange overskridelser af hastigheden. Placeringen af de permanente fartvisere skal aftales med politiet.

Flere undersøgelser har vist, at permanente fartvisere medfører en gennemsnitlig hastighedsreduktion på 5 km/t. Jo større hastighedsoverskridelser på vejen, desto større hastighedsreduktion.

Foto: Kenneth Jensen.