Fodgængere og skolepatrulje. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes logo

Trafikplan

Frederikssund Kommunes Trafikplan 2016-2025 danner rammen for fremtidens trafik i kommunen.
Cykelstier, Fortove, rekreative stier og stikrydsninger.
Vejklasser, Årsdøgntrafik, Hastighed og Fartdæmpendende foranstaltninger.
Sikre skoleveje, Fartvisere, Uheldsanalyse og trafiksikkerhedskampagner.
Kollektive trafik, Busnettet og Stoppesteder.
Fjordforbindelsen, Frederikssund motorvejen og Trafikhandlingsplan.