Trafikplan

Frederikssund Kommunes Trafikplan 2016-2025 danner rammen for fremtidens trafik i kommunen.

Cykelstier, Fortove, rekreative stier og stikrydsninger.

Vejklasser, Årsdøgntrafik, Hastighed og Fartdæmpendende foranstaltninger.

Sikre skoleveje, Fartvisere, Uheldsanalyse og trafiksikkerhedskampagner.

Kollektive trafik, Busnettet og Stoppesteder.

Fjordforbindelsen, Frederikssund motorvejen og Trafikhandlingsplan.