Fodgængere og skolepatrulje. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes logo

Veje

Det kommunale vejnet og "tung trafik"-planer.
Klassificeringen af det kommunale vejnet.
Fokus på hvor kommunen ikke vil tillade gennemkørende tung trafik.
Trafiktællinger på kommunens veje.
Hastigheder i Frederikssund Kommune.
Fartdæmpende foranstaltninger på vejene i kommunen.