Rekreative stier

Målet med kommunens rekreative stier er at give mulighed for oplevelser af blandt andet landskaber og natur til fods og på cykel, så borgerne sikres gode muligheder for dagligdags rekreation, motion og bevægelse.

Stierne skal sammen med kommunens øvrige cykel- og gangstier sikre et sammenhængende stinet. Stierne forbinder byerne med kysten og andre landskabs- og naturområder.

Stierne er hovedsagelig eksisterende stier, markveje mv. Ved at anlægge Fjordstien har vi i kommunen søgt at sikre en sti i rolige, grønne omgivelser.

Fjordstien

Fjordstien er et stort, tværkommunalt projekt, som er en natursti langs Roskilde Fjord og Isefjorden. Stien er tiltænkt cyklister og vandrere.

I sin endelige udførelse bliver stien 275 km lang, hvoraf ca. 90 km ligger i Frederikssund Kommune. Stien kommer mange steder tæt på kysten. Stien følger eksisterende gamle vejforløb, mark- og skovveje, men flere steder er der nyanlagte strækninger. Vandrestien har flere steder sit eget forløb som et "trampespor" langs vandet.

Fjordstien ved Mademose Å.

Stikort Frederikssund Kommune (5.7 MB)

I Trafikplanen er der arbejdet med forbindelserne til de rekreative stier, hvorimod der ikke er arbejdet med selve det rekreative stinet.