Frederikssund Kommunes logo

Den nye fjordforbindelse

Den nuværende Kronprins Frederiks Bro over Roskilde Fjord ved Frederikssund blev bygget som en to-sporet klapbro i 1935. De tilsluttede veje, J. F. Willumsensvej igennem Frederikssund samt Færgelundsvej og Skovæsvej på Hornsherredsiden, er to-sporede veje. Færgelundsvej er kommunal; de øvrige nævnte veje er en del af rute 53 på statsvejnettet. Årsdøgntrafikken på Kronprins Frederiks Bro ligger på ca. 19.000. Den stigende trafik har igennem årene medført stadig større problemer med fremkommelighed, med deraf følgende kødannelser på begge sider af Roskilde Fjord. For at begrænse kødannelserne åbnes broen ikke for skibe i vejtrafikkens myldretider. I perioden fra starten af 1990'erne udarbejdede det daværende Frederiksborg Amt en række forslag til en ny fjordforbindelse.

I perioden fra 2007 til 2010 har Vejdirektoratet gennemført en VVM-undersøgelse for en ny fjordforbindelse. Den 18. december 2014 vedtog Folketinget en anlægslov for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Projektet koster 2 mia. kr. og er besluttet at skulle delvist brugerfinansieres. Den nye fjordforbindelse forventes anlagt i perioden fra 2016 til 2019.

Vejdirektoratet skal bygge den nye Fjordforbindelse som går over Roskilde Fjord. Fjordforbindelsen bliver en knap 10 km lang fire-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund, og knap 1,4 km vil ligge på en højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage. Den 20. november 2015 blev højbroen tildelt navnet "Kronprinsesse Marys Bro".

I Hornsherred bliver Fjordforbindelsen sluttet på rute 53 ved rundkørslen i krydset Skibbyvej/Østergårdsvej/Onsvedvej. Syd for Lyngerupvej, imellem Lyngerup og Gerlev, bliver der anlagt en ny vej fra Lyngerupvej og til fjordforbindelsen, hvor der bliver etableret et tilslutningsanlæg. Marbækvej udvides på strækningen fra Ørnestens Vænge og frem til Fjordforbindelsen, hvor den sluttes på. Endelig bliver der etableret et tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej, umiddelbart syd for S-banen. I dette tilslutningsanlæg bliver en ny adgangsvej til Vinge også tilsluttet.

Ved Skibbyvej/Østergårdsvej/Onsvedvej etablerer vi underføringer for cyklister og fodgængere. Ved Tørslevvej anlægger vi en stibro over motortrafikvejen, øst for Tørslevvej føres Fjordstien over fjordforbindelsen, og endelig føres der en cykelsti (Fjordstien) under fjordforbindelsen ved Marbækvej.

Når fjordforbindelsen åbner i 2019 bliver kørsel med lastbiler og lastvognstog forbudt på den eksisterende Kronprins Frederiks Bro.

Vi forventer at etablere en ny buslinje via den nye fjordforbindelse fra Skibby til Vinge Station.

Den nye fjordforbindelse vil medføre en markant reduktion af trafikken på Kronprins Frederiks Bro og J. F. Willumsensvej. Hermed muliggøres det at få bundet den nordlige del af Frederikssund tættere sammen med den sydlige del af Frederikssund, og hermed få reduceret barriereeffekten. En bevidst reduktion af fremkommeligheden på J. F. Willumsensvej vil medføre en bedre brugerfinansiering af fjordforbindelsen.

Anlæg af Frederikssundmotorvejen vil ligeledes bidrage til mere trafik på fjordforbindelsen.

Som en forberedelse til udførelse af fjordforbindelsen forventer Frederikssund Kommune at forlægge Onsvedvej nord om Onsved samt at få forlagt krydset Tørslevvej/Onsvedvej nord om den eksisterende bolig der ligger op til krydset. Arbejdskørslen til fjordforbindelsen vil i Horns Herred ske via Onsvedvej og Tørslevvej.

Den nye fjordforbindelse forventes at medføre en række ændringer i trafikmønstret på kommunens veje.

Foto FjordforbindelseSkitse af Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord.